Agenda

dinsdag 25 november 2014

Serious Gaming, Workshops

Locatie: Utrecht

Tijdens deze workshopdag gaan we twee games spelen: Systems Engineering (SE) en Risk Management (RM). We zijn te gast bij Iter Fidelis, die deze serious games ontwikkeld heeft. Het wordt interactief en je zult spelenderwijs meer te weten komen over een van deze twee actuele onderwerpen. Verderop in deze tekst vind je meer uitleg over de games.

Helaas is deze bijeenkomst gebonden aan een maximum aantal deelnemers. Meld je dus snel aan. Aanmelden kan tot en met 18 november! Mocht je je al hebben aangemeld en verhinderd zijn, meld je dan tijdig af, zodat jouw plek beschikbaar komt voor een ander lid. Omdat het aantal deelnemers beperkt is, geldt dat leden voorgaan. Introducees kunnen worden aangemeld door een mail te sturen naar secretaris@bouwnetwerk.nl. Zij komen op een wachtlijst en horen kort tevoren of ze mee kunnen doen.

De games:

Systems Engineering (IF SE)

Systems Engineering (SE) draait om het structureren en beheersen van eisen, alsmede het afstemmen van de raakvlakken tussen deze eisen. U bent als tenderteam verantwoordelijk voor een winnende aanbieding van een D&C-contract ten behoeve van de herinrichting van een park. 

In de eerste fase van de tender dient u te komen tot een volledig gestructureerde set van eisen van de door de opdrachtgever gewenste faciliteiten. In de tweede fase dient u door middel van raakvlakanalyses en een validatiedialoog met uw opdrachtgever te komen tot het meest wenselijke parkontwerp. Na de tweede fase dient u de realisatiefase van uw ontwerp te simuleren, door middel van een bouwsimulatie.

De partij die haar eisenmanagement het best op orde heeft en komt tot het door de opdrachtgever gewenste eindresultaat wint!

Doelgroep game

Deze game is met name interessant voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die bezig zijn met het aanbesteden en uitvoeren van geïntegreerde contracten. De game is geschikt voor zowel beginners als gevorderden door in de teamsamenstelling rekening te houden met de kennis en ervaring van de deelnemers.

Doelstelling game

Op een leuke manier kennismaken met SE van tender tot en met realisatie. Voor de  opdrachtgever leidt het tot inzicht in hoe eisen geïnterpreteerd kunnen worden en dat er meerdere oplossingen zijn die aan de eisen voldoen.

Risk Management (IF Risk)

Infrastructuur heeft te maken met complexe multidisciplinaire projecten en geïntegreerde contractvormen met steeds meer verantwoordelijkheid bij de marktpartij. De overheid opereert hierbij als assetmanager, terwijl de markt verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud voor de lange termijn. Risicomanagement is hierbij belangrijk.

Tijdens IF Risk bent u verantwoordelijk voor het totale risicomanagement van een groot bouwproject voor alle fasen: ontwerp, conditionering, uitvoering en onderhoud, met bijbehorende risico’s die niet alleen technisch, maar ook juridisch en organisatorisch van aard zijn. Ga de strijd aan en voltooi het project met de minste faalkosten en vertraging.

Doelgroep game

De doelgroep van de game is iedereen die te maken heeft met het beheersen van projecten, contracten en/of risicogestuurd ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden. Het is een leuke manier om kennis te maken met risicomanagement.

Doelstelling game

Het doel van de game is bewustwording van risico’s, het belang van voldoende informatie en de keuze tussen preventieve en correctieve maatregelen.

In de game moet men door het maken van de juiste keuzes en het treffen van effectieve beheersmaatregelen komen tot een tijdige oplevering en het uitvoeren van onderhoud waarbij binnen het beschikbare budget gebleven dient te worden.

 

Programma:

16.00 inloop (met koffie/thee)
16.30 start games (in parallelle sessies)
18.30 nabespreking games
19.00 dineren, netwerken + Linkkist
21.00 einde 

Direct naar de JAARAGENDA (pdf)? Klik hier

BEKIJK AGENDA

Jaarthema: BAANBREKEND

In 2014 viert Bouwnetwerk haar dertigjarig bestaan! Een mooi moment om stil te staan bij de waarde van ons netwerk en om een blik te werpen op de toekomst. En bij een lustrum hoort een BAANBREKEND programma: op zoek naar nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.

Nieuwe opgaven, transformatie in plaats van nieuwbouw, nieuwe samenwerkingsvormen. Nieuwe rollen, de architect wordt ontwikkelaar, de toekomstige bewoners (mede)ontwerper. Nieuwe technische en duurzame ontwikkelingen. En mogelijk ook nieuwe markten.

Het programma van 2014 zal deze nieuwe kansen zichtbaar maken en je inspireren op zoek te gaan nieuwe mogelijkheden.

Naast zes inspirerende bijeenkomsten en de buitenlandexcursie zullen we dit jaar ons dertigjarig bestaan vieren met een BAANBREKEND lustrumfeest.

Kortom: alweer een mooi Bouwnetwerkjaar voor de boeg. Graag tot ziens!  Wilt u 'op proef' eens een bijeenkomst bijwonen om te zien of Bouwnetwerk iets voor u is? Dat kan. Onder Wat is Bouwnetwerk? leest u er meer over.

 

BNW nieuws

BNW nieuwsbrief november (Nieuwsbrief)

15 november 2014

Inhoudsopgave nieuwsbrief

  • Serious Gaming, Workshops dinsdag 25 november
  • Terugblik paneldiscussie
  • SAVE THE DATE... voor deze parel!
  • De Link-kist

LEES MEER

@2014 COLOFON