bnw zwart

Bestuur

Bestuur

Ambities 2023-2024

Participatie en dynamiek

Meer participatie en dynamiek binnen het netwerk,met als spin-off ook impact erbuiten voor (jonge) vrouwen die een stapje verder willen in onze diverse en uitdagende sector! Via events, Whatsapp en LinkedIn en deze nieuwe website laten we bouwvrouwen actiever deelnemen in ons netwerk.

Inspiratie

Honger naar prikkeling, innovatie en kennis blijft een hoeksteen van het programma. En dit jaar ook in meer langere events, zodat we echt de tijd hebben met elkaar in gesprek te gaan.


Intern netwerken

Binnen Spiegeltijd@Bouwnetwerk delen bouwvrouwen ervaringen in zelfsturende groepen die zelfsturend zijn. De gloednieuwe website maakt snellere interne communicatie mogelijk over bijvoorbeeld zakelijke kansen, persoonlijke vragen en maatschappelijke doelen.

Extern netwerken

Om onze missie te halen willen we elke generatie betrekken, elke sector, en opdrachtgever en -nemer bij elkaar brengen. Groeien en inclusief zijn. Dat doen we door naar buiten te treden op events en beurzen van derden, waardoor onze Bouwnetwerkers een nog beter platform krijgen voor hun kennis, kunde en ambities. Ook zoeken we samenwerking met aan de bouw gerelateerde kennisinstituten, onderwijs en overkoepelende organisaties.

Participatie van Bouwnetwerkers vergroten

Via events, Whatsapp en LinkedIn laten we bouwvrouwen actiever deelnemen in ons netwerk. We stimuleren netwerkers hun kennis, ideeën en ervaring in te brengen, te delen en in te zetten voor gedeelde uitdagingen.

We stimuleren bouwvrouwen die aangesloten zijn bij Bouwnetwerk om bij te dragen aan events en om in commissies plaats te nemen. Voorbeelden zijn Spiegeltijd, de meerdaagse excursie en de lustrumcommissie. Daarnaast worden in 2023 ook de events naar Arnhem en Alkmaar mede georganiseerd door participerende actieve netwerkers.

Netwerk verbreden

We treden actief in contact met andere netwerken en organisaties die ons netwerk kunnen verbreden. Voorbeelden dit jaar zijn samenwerkingen met de VHTO en met Bouwend Nederland.

Ook nemen we actief deel aan beurzen en evenementen van derden, zoals de Provada en Bouwvrouw van het Jaar, waardoor onze Bouwnetwerkers een nog beter platform krijgen voor hun kennis, kunde en ambities.

Intern netwerken

We hebben we een gloednieuwe website ontwikkeld voor een meer uitgebreide en snellere interne communicatie over bijvoorbeeld zakelijke kansen, persoonlijke vragen en maatschappelijke doelen.

Grotere diversiteit in activiteiten

Qua vorm, inhoud, tijdstip, duur en groepsgrootte hebben we meer diversiteit gebracht in het programma van activiteiten, zodat zoveel mogelijk Bouwnetwerkers aan meer events kunnen deelnemen.

Sophie Valla, penningmeester bestuur Bouwnetwerk

Het bestuur per 11 januari 2024: Barbara Dirks (voorzitter) en Sophie Valla (penningmeester), Manon Witbraad (secretaris) en Janet André (marketing).

aansluiten icon

Kom jij ons bestuur versterken?

Een netwerk voor ondernemende en
ambitieuze vrouwen in de bouw!

Hét netwerk voor ondernemende en
ambitieuze vrouwen in de bouw!

Hét netwerk voor ondernemende en
ambitieuze vrouwen in de bouw!

Hét netwerk voor ondernemende en
ambitieuze vrouwen in de bouw!

Hét netwerk voor ondernemende en
ambitieuze vrouwen in de bouw!