bnw zwart

Bestuur

Bestuur

Voor 2023 heeft het bestuur de volgende ambities uitgesproken:

Meer participatie en dynamiek binnen het netwerk,met als spin-off ook impact erbuiten voor (jonge) vrouwen die een stapje verder willen in onze diverse en uitdagende sector! Via events, Whatsapp en LinkedIn en deze nieuwe website laten we bouwvrouwen actiever deelnemen in ons netwerk.

Inspiratie: Honger naar prikkeling, innovatie en kennis blijft een hoeksteen van het programma. En dit jaar ook in meer langere events, zodat we echt de tijd hebben met elkaar in gesprek te gaan.

Intern netwerken: Binnen Spiegeltijd@Bouwnetwerk delen bouwvrouwen ervaringen in zelfsturende groepen die zelfsturend zijn. De gloednieuwe website maakt snellere interne communicatie mogelijk over bijvoorbeeld zakelijke kansen, persoonlijke vragen en maatschappelijke doelen

Extern netwerken: Om onze missie te halen willen we elke generatie betrekken, elke sector, en opdrachtgever en -nemer bij elkaar brengen. Groeien en inclusief zijn. Dat doen we door naar buiten te treden op events en beurzen van derden, waardoor onze Bouwnetwerkers een nog beter platform krijgen voor hun kennis, kunde en ambities. Ook zoeken we samenwerking met aan de bouw gerelateerde kennisinstituten, onderwijs en overkoepelende organisaties.

Barbara Dirks voorzitter bestuur Bouwnetwerk
Sophie Valla, penningmeester bestuur Bouwnetwerk
bestuur Bouwnetwerk 2022

Links twee nieuwe bestuursleden per 19 januari 2023: Barbara Dirks (voorzitter) en Sophie Valla (penningmeester). Rechts het bestuur in 2022: v.l.n.r. Jacqueline Knudsen (communicatie), Manon Witbraad (secretaris), Sara Caris (aftredend penningmeester), Astrid Boumans (aftredend voorzitter) en Monice Janson (marketing).

aansluiten icon

Kom jij ons bestuur versterken in 2024?

Een netwerk voor ondernemende en
ambitieuze vrouwen in de bouw!

Hét netwerk voor ondernemende en
ambitieuze vrouwen in de bouw!

Hét netwerk voor ondernemende en
ambitieuze vrouwen in de bouw!

Hét netwerk voor ondernemende en
ambitieuze vrouwen in de bouw!

Hét netwerk voor ondernemende en
ambitieuze vrouwen in de bouw!