Missie Bouwnetwerk 2022

Grotere diversiteit in de bouw, het doorbreken van taboes, het verwijderen van drempels en het inspireren van ambitieuze groei staan onverminderd op onze prioriteitenlijst. Dit leidt tot de volgende doelen:

- professionele en persoonlijke groei binnen en buiten ons netwerk

- doorstroming naar hogere functies voor een grotere participatie van vrouwen in invloedrijke posities in de vastgoed- en bouwwereld

- grotere maatschappelijke relevantie waardoor Bouwnetwerkers kunnen bijdragen aan een diverser geluid bij het creëren van een gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties.

Jaarlijks komen wij een stap dichterbij onze ambities!

Ambities bestuur 2022

Meer participatie en dynamiek binnen het netwerk,met als spin-off ook impact erbuiten voor (jonge) vrouwen die een stapje verder willen in onze diverse en uitdagende sector! Via events, Whatsapp en LinkedIn laten we bouwvrouwen actiever deelnemen in ons netwerk.

Inspiratie: Honger naar prikkeling, innovatie en kennis blijft een hoeksteen van het programma. En dit jaar ook in meer langere events, zodat we echt de tijd hebben met elkaar in gesprek te gaan … nu het eindelijk weer mag en kan na twee jaar Covid. 

Intern netwerken: Binnen Spiegeltijd@Bouwnetwerk delen bouwvrouwen ervaringen in regionale groepen die zelfsturend zijn. Ook kijken we naar een nieuwe app of website voor snellere interne communicatie over bijvoorbeeld zakelijke kansen, persoonlijke vragen en maatschappelijke doelen

Extern netwerken: Om onze missie te halen willen we elke generatie betrekken, elke sector, en opdrachtgever en -nemer bij elkaar brengen. Groeien en inclusief zijn. Dat doen we door naar buiten te treden, op events en beurzen waardoor onze Bouwnetwerkers een nog beter platform krijgen voor hun kennis, kunde en ambities. Ook zoeken we samenwerkingsverbanden met aan de bouw gerelateerde werkvelden, zoals netwerken in energietransitie en mobiliteit, kennisinstituten en onderwijs. 

"Het Bouwnetwerk is voor mij een inspiratiebron als het gaat om de inhoudelijke discussies die we voeren, de bijzondere, vernieuwende plekken die we met elkaar bezoeken en de binnen- en buitenland excursies die we organiseren. Daarnaast is het Bouwnetwerk ook een echt nétwerk waar je relevante en handige contacten opdoet."

Maartje Brand - Brandbeeld