H2Oooh, Webinar waterbeheer en netwerkborrel

24.11.20

inlooptijd: 15:45
starttijd: 16:00
eindtijd: 19:30

sprekers

Lezing door Dr. Ir. Ilka Tanczos, senior onderzoeker Waterveiligheid bij Rijkswaterstaat.

locatie

Webinar via Zoom

beschrijving

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Nederland krijgt steeds meer water te verwerken: het regent vaker, de zeespiegel stijgt en rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. In ons ‘natte’ Nederland komt echter ook droogte voor. Bij watertekort wordt het schaarse zoete water via stuwen, pompgemalen en sluizen zo goed mogelijk verdeeld. De kwaliteit van het zoete water kan bij droogte afnemen door bijvoorbeeld blauwalg of botulisme in de rivieren en verzilting langs de kust. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op de hoeveelheid drinkwater die wij uit de rivieren kunnen onttrekken.
In deze lezing zal ingegaan worden op de invloed die bebouwing en waterbeheer op elkaar hebben.

 

Wij zouden oorspronkelijk voor dit event te gast zijn in SHIP, het Sluis Haven Informatie Punt in IJmuiden. In SHIP krijg je een indrukwekkend overzicht van de bouw van ’s werelds grootste zeesluis. Ga vooral eens kijken!

AANMELDEN > vorige pagina